آناتومی ستون فقرات

انحناهای ستون فقرات:
اگر بخواهیم درباره شکل ظاهری ستون فقرات توضیح دهیم باید گفت؛ وقتی از روبرو به آن نگاه می کنیم تعدادی از قطعات استخوانی تقریبا یک شکل که در یک راستا قرار گرفته اند می ببینیم.
اما اگر از نمای جانبی به این قطعات استخوانی نگاه کنیم خواهیم دانست که ستون فقرات در یک راستا قرار ندارد بلکه دارای انحنا هایی به شکل حرف s می‌باشد.


انحنای گردنی: اولین انحنا در زیر سر، انحنای گردنی می باشد که تحدب به سمت جلو داشته و شامل ۷ مهره می باشد. این مهره ها به نام مهره های گردنی و به اختصار C1 تا C7 نامگذاری می‌شوند.

مهره C1 که با نام اطلس شناخته می شود، قسمت حلقه مانندی دارد که توسط یک مفصل به جمجمه متصل شده و حرکات سر به بالا و پایین را ممکن می سازد.
علاوه بر این مهره C2 که آکسیس نام دارد، زائده دندانی شکلی داشته که در سوراخ جلوی حلقه اطلس قرار می‌گیرد و حرکت سر به طرفین را ممکن می‌سازد. ویژگی‌های خاص این دو مهره باعث تفاوت آناتومیکی آنها با دیگر مهره ها شده و دامنه حرکتی گردن را تا ۱۸۰ درجه ممکن می سازد. وزن سر در یک فرد بالغ حدودا چهار و نیم کیلوگرم است که مهره های گردنی وظیفه تحمل این وزن بر روی قامت را به عهده دارند.
انحنای سینه ای: تحدب این انحنا به سمت عقب بوده و ۱۲ مهره که به اختصار از T1 تا T12 نام گذاری می شوند را شامل می شود. مهمترین نقش مهره های سینه ای نگه داشتن استخوان های قفسه سینه است.
این مهره ها در کنار دنده ها از احشای درونی قفسه سینه از جمله قلب و ریه ها محافظت می کنند. این مهره ها بر حسب وظیفه خود، به تحرک چندانی نیاز ندارند لذا دامنه حرکتی آنها محدود می باشد.
انحنای کمری: تحدب انحنای کمری به سمت جلو بوده و شامل ۵ مهره به نام های L1 تا L5 می شود. بسیاری از وزن فرد و فشارهای فیزیکی روزانه و نیروی حاصل از بلند کردن اجسام به این مهره ها وارد می شود؛ لذا طبیعتاً این مهره ها بزرگتر از مهره های پیشین می باشند.
استخوان خاجی: شامل پنج قطعه استخوان بوده که به یکدیگر جوش خورده اند و دامنه حرکتی بسیار محدودی دارند. ظیفه استخوان خاجی وصل کردن ستون فقرات به استخوان های لگن می باشد. استخوان خاجی در کنار استخوان های لگن، حفره لگنی را تشکیل داده و از احشای درونی لگن محافظت می کند.
استخوان دنبالچه: شامل ۴ قطعه استخوانی که به یکدیگر جوش خورده اند و نقطه اتکاء رباط ها و تاندون ها و عضلات کف لگن به یکدیگر می باشند.