آناتومی کمردرد

همان طور که می‌توانید از تصویر زیر ببینید، پشت یا ستون فقرات از قسمت‌های مختلف، ساخته شده است. در ابتدا، قصد داریم به ساختار استخوان بپردازیم. استخوان‌های کمر که ستون فقرات کمری نیز نامیده می‌شوند به حمایت مقدار زیادی از وزن بدن کمک کرده و از طناب نخاعی نیز محافظت می‌کند. شما ۳۳ مهره (استخوان) دارید که ستون فقرات را تشکیل می‌دهند. که در این عکس، به عنوان «بدنه ی مهره‌ها» (Vertebral body) نامیده شده‌اند.

اجزای ستون فقرات

ستون فقرات به مناطقی تقسیم شده است: گردن (ستون فقرات گردنی)، بخش میانی پشت (ستون فقرات سینه ای) و بخش تحتانی پشت (ستون فقرات کمری). در انتهای ستون فقرات، همچنین شما استخوان خاجی و دنبالچه را دارید، که معمولاً tailbone نامیده می‌شود.

مهره های گردن به نام C1 – C7 هستند و این به معنی است که شما هفت مهره در آن منطقه دارید. اغلب بزرگ‌سالان ۱۲ مهره در ستون فقرات سینه ای (T12 – T1) دارند که از شانه‌ها به کمر ادامه دارد. در نهایت پنج مهره در قسمت تحتانی پشت وجود دارد (L1 – L5) و زیر آن، استخوان خاجی شما از پنج مهره بین استخوان‌های لگن ساخته شده است. در فرد بالغ، این پنج استخوان جوش خورده و به یک استخوان تبدیل می‌شود. دنبالچه از استخوان‌های کوچک به هم جوش خورده در انتهای ستون فقرات ساخته می‌شود.

ستون فقرات نیز دارای مفاصلی است که در سمت خلفی (پشت) مهره های شما قرار دارد. این مفاصل (مثل همه ی مفاصل در بدن) به تسهیل حرکت کمک کرده و برای انعطاف پذیری بدن بسیار مهم است.

یکی دیگر از ساختمان‌های استخوانی ستون فقرات که در تصویر مشخص شده، پدیکول است. این‌ها در دو طرف مهره‌ها و بخشی از دیوار کانال نخاعی هستند.

در میان مهره‌ها، دیسک بین مهره‌ای وجود دارد. (در این عکس نیز مشخص شده). این‌ها هنگام حرکت مانند بالشتک یا جاذب شوک برای ستون فقرات عمل می‌کنند. هر دیسک از یک نوار خارجی لاستیک مانند تحت عنوان آنولوس فیبروزوس و یک ماده داخلی ژل مانند به نام نوکلئوس پولپوزوس ساخته شده است.

به هرحال، مهره‌ها و دیسک‌ها یک تونل محافظ (کانال نخاعی) را برای طناب اعصاب نخاعی ایجاد می‌کنند. این اعصاب از مرکز مهره‌ها بیرون آمده، به نقاط مختلف بدن رفته و به شما در حس و حرکت کمک می‌کنند.

علاوه بر این، پشت شما عضلات، لیگامان ها، تاندون ها و عروق خونی دارد. عضلات، رشته‌هایی از بافت هستند که به عنوان منبع انرژی برای حرکت عمل می‌کنند. لیگامان ها، رشته های قابل انعطاف و قوی از بافت لیفی هستند که استخوان‌ها را به هم می‌پیوندند و تاندون‌ها، عضلات را به استخوان‌ها و دیسک‌ها متصل می‌کنند. رگ‌های خونی، خون رسانی و تغذیه ی آن‌ها را تأمین می‌کنند. همه ی این قسمت‌ها با هم کار می کنند تا به شما در حرکت کمک نمایند.

کمر درد ممکن است ناشی از آسیب به یک قسمت یا همه ی قسمت‌های این بخش از بدن باشد. صدمه به عضلات، لیگامان ها یا تاندون‌ها می‌تواند در پیچ خوردگی یا رگ به رگ شدگی رخ دهند، که معمولاً به صورت جدی به آن ها توجه نمی‌شود. صدمه به استخوان‌ها، اعصاب یا عروق خونی ممکن است جدی‌تر باشد. همچنین، لایه های بیرونی دیسک‌های بین مهره‌ای می‌تواند دچار ترک یا شکاف خوردگی شده و منجر به بیرون زدگی آنولوس فیبروزوس یا نوکلئوس پولپوزوس شود. هر یک از این آسیب ها می‌توانند باعث التهاب و درد شوند.