روماتیسم ستون فقرات

اسپوندیلیت انکیلوزان (Ankylosing spondylitis) یا روماتیسم ستون فقرات یک بیماری مزمن و التهابی است که در ابتدا درد اندکی را در قسمت تحتانی کمر ایجاد می‌کند. اما بیماری به آهستگی پیشرفت کرده و باعث فیوژن (ادغام مهره ها) و جمود و خشکی ستون فقرات می شود.

دامنه عوارض اسپوندیلیت انکیلوزان فقط محدود به ستون فقرات نیست و ممکن است بر دیگر اعضا و ارگان های بدن نیز تأثیر بگذارد. هرچند علت اصلی اسپوندیلیت انکیلوزان هنوز مشخص نیست، اما احتمالاً یک بیماری ژنتیکی و خود ایمنی می باشد. از آنجایی که هنوزعلت اصلی بیماری کشف نشده است، پس پیشگیری از آن نیز غیر ممکن است. اما با توجه به بعضی از نکات می‌توان از شدت علائم و پیشرفت بیماری پیشگیری کرد.

حدود ۰/۵ تا۱/۵ درصد افراد، براساس جامعه ای که در آن زندگی می‌کنند، به اسپوندیلیت انکیلوزان مبتلا هستند. شیوع اسپوندیلیت انکیلوزان در مردان بیشتر از زنان و سن شایع بروز آن ۱۵ تا ۴۰ سالگی می باشد.

هنوز درمان قطعی برای اسپوندیلیت انکیلوزان شناسایی نشده است اما با استفاده از دارو درمانی و مراجعه به فیزیوتراپ در کنار عمل به توصیه های پزشکان، روند پیشرفت بیماری کند می شود.

با استفاده از داروهایی که جدیدا ساخته و تولید شده اند، کنترل و درمان بیماری و پیشگیری از عوارض ناشی از آن بسیار محتمل شده است.

در اغلب افراد داروها و انجام حرکات ورزشی برای کنترل پیشرفت بیماری کفایت می کند، اما در موارد معدودی متخصص ستون فقرات انجام جراحی را نیز پیشنهاد خواهد کرد.