عجیب ترین عمل جراحی دنیا در ایران انجام شد

برای نخستین بار در دنیا دکتر حسن قندهاری فوق تخصص جراحی ستون فقرات، بزرگترین تومور ناحیه ی ستون فقرات را به طور کامل خارج کرد. این تومور که ۱۷ کیلو وزن داشت، بیش از چهار سال در بدن بیمار ۵۳ ساله تهرانی جا خوش کرده بود و به دلیل موقعیت خاص قرار گرفتن این تومور، بیمار و جراحان ریسک این جراحی را نمی‌پذیرفتند. به مرور زمان این توده آنقدر در بدن بیمار رشد کرد که به طور کامل حرکت برخی اندام‌ها و کنترل آن ها را از او سلب کرده بود. دکتر حسن قندهاری درباره ی وضعیت خاص این بیمار و فرایند جراحی می‌گوید: «تومور موجود در بدن این بیمار یک تومور بدخیم با پیشرفت آهسته است. گاهی تومورهای بدخیم به سرعت به قسمت‌های دیگر بدن دست‌اندازی و رشد می‌کنند؛ اما این نوع تومور معمولاً به سایر قسمت‌ها دست‌اندازی نمی‌کند و به شکل دیررس، حدود بیست درصد به قسمت‌های دیگر سرایت می‌کند. . . ادامه خبر

Surgry