علائم Spondylolisthesis یا لغزش مهره

علائم ناشی از اسپوندیلولیستزیس در کودکان و بزرگسالان متفاوت است .کان ممکن است درد در ناحیه کمری، اختلال در راه رفتن، در کود درد عصبی و حتی نقص در کنترل ادرار و مدفوع بروز کند .اما در بزرگسالان غالبا اسپوندیلولیستزیس ھیچ علامت شاخصی را نشان نمی دھد  . ساده گرفته اند؛ اما پزشک با خبر وجود لغزش مھره در بسیار پیش می آید که افراد برای تشخیص یک عارضه دیگر، عکس رادیوگرافی ستون فقرات، آن ھا را متعجب میسازد.

اگر علائم بروز کند؛ یکی از بارزترین علائم اسپوندیلولیستزیس، درد متناوب کمری است .گاھی شدت درد به حدی میرسد که ھنگام بلند شدن از رختخواب درد و احساس خواب رفتگی اندام را تجربه می کنید و بعید نیست که این وضعیت تا جایی پیش رود که عطسه و سرفه کردن ھم برای شما دردناک شود .ت التھاب مھره و لغزش ناشی از آن، باعث تحریک ریشه ھا ممکن اس ی عصبی و سیاتیک شده و در نتیجه درد به باسن و ران و حتی زانو و ساق پا  منتشر حس ھای غیرعادی ھمچون گزگز، مورمور و بی حسی بروز کند شود و    .

از دیگر علائم اسپوندیلولیستزیس اسپاسم عضله ھمسترینگ است .عضله ھمسترینگ در پشت ران قرار دارد و به دلیل اسپوندیلولیستزیس و تغییر موقعیت لگنی دچار اسپاسم می شود .لات ھمسترینگ منجر به اختلال در حالت طبیعی راه رفتن می گرفتگی عض شود به طوری که مجبور میشوید برای کاھش درد خود با زانوھای خمیده و گامھایی کوچک قدم بردارید .این نوع راه رفتن در کودکانی که به اسپوندیلولیستزیس شدید مبتلا ھستند بیشتر دیده می شود  .

با پیشرفت اسپوندیلولیستزیس ممکن است دچار نقص عصبی و در کنترل ادرار و مدفوع شوید، که در این صورت با یک ا اختلال ورژانس ستون فقرات روبهرو ھستید و احتمالا به یک جراحی اورژانسی نیاز باشد   .

اگر به وجود آمدن یک خط و گودی بر روی شکمتان  است باید به یک اسپوندیلولیستزیس پیشرفته مشکوک شوید توجه شما را جلب کرده .در موارد شدید، اگر راستای ستون فقرات را به دقت لمس کنید یک برآمدگی پل مانند را حس می نمایید.