مفاصل فاست(Facet joint)

استخوان کمانی که کانال نخاعی را ایجاد می کنند؛ دارای هفت زائده استخوانی می‌باشد (یک زائده خاری، دو زائده عرضی، دو زائده فوقانی و دو زائده مفصل تحتانی)

زوائد خاری و عرضی محل اتصال ماهیچه ها به مهره ها می باشند و به مفاصلی که در حد فاصل زواید مفصلی ایجاد می‌شود مفصل فاست(Facet joint) می‌گویند که توسط کپسولی احاطه شده اند. مفاصل فاست و دیسک های ارتجاعی امکان حرکات مهره های کمری را ایجاد می کنند. در هر مهره چهار سطح مفصلی ایجاد می‌شود که دو مفصل برای اتصال به مهره بالایی و دو مفصل برای اتصال به مهره پایینی می باشد.

شکل ظاهری مفاصل فاست بر اساس دامنه حرکتی و عملکرد آنها در ناحیه گردنی و سینه ای و کمری متفاوت است. لازم به ذکر است تغییرات در ناحیه مفاصل فاست باعث تغییرات ثانویه در دیسک ها می شود. پس ممکن است دیسک سالم باشد اما مفاصل فاست دچار مشکل شده و عامل درد شوند.