نکات و حقایق اسکولیوز

نکات و حقایق اسکولیوز عبارتند از :

  1. اگر فرد دیگری در خانواده اسکولیوز دارد، احتمال ابتلای شما نسبت به سایر افراد، بیست درصد بیشتر است.
  2. در ۸۰ درصد از موارد اسکولیوز، علت مشخص نیست و به اصطلاح به آن ایدیوپاتیک می گویند.
  3. فرد اسکولیوزی معمولاً درد ندارد و اگر درد داشته باشد باید علت آن بررسی شود.
  4. اسکولیوز در دختران تقریبا چهار برابر پسران رخ می‌دهد و علت آن هنوز کاملاً مشخص نیست.
  5.  ۹۶ درصد نوجوانان اسکولیوزی به ورزش خود ادامه می‌دهند.
  6. برخورد پزشکان با اسکولیوزی که ناشی از فلج مغزی، فلج اطفال و سایر بیماری‌های عصبی باشد، متفاوت است.
  7. اسکولیوز مادرزادی با تغییر شکل مهره‌ها و ستون فقرات همراه است و روش برخورد پزشکان با آن متفاوت است.
  8. اسکولیوز گاه با مشکلات نخاعی همراه می‌شود که این مشکلات می‌تواند علامت دار یا بدون علامت باشد.

سیر اسکولیوز همیشه قابل پیش بینی نیست و گاه فراتر از انتظار پیشرفت می‌کند. توجه به دستورات پزشک ستون فقرات و مراجعه ی به موقع، در کنترل آن بسیار مؤثر است.