ورزشهای پیشنهادی جهت درمان کیفوز

ورزشهای پیشنهادی جهت درمان کیفوز

1تقویت عضلات فلکسور عمقی گردن  (Cervical retraction)

برای انجام این ورزش لازم است چانه به سمت عقب برده شود. حفظ این وضعیت به مدت هشت ثانیه توصیه می‌شود.

2 تقویت عضلات پشتی ستون فقرات (Para vertebral Muscles))

در حالت سجده قرار گرفته و دست‌ها را پشت سر بگذارید. سپس برای انجام ورزش لازم است که سر، گردن و تنه را تا حدی بالا بیاورید که با لگن در یک سطح قرار بگیرند.

             image023

3 کشش عضلهی سینهای بزرگ ( (Pectoral’s Major

گوشه ی اتاق ایستاده و دست‌ها را به دیوارها تکیه دهید. سپس سعی کنید که تنه ی خود را به سمت جلو برده و این وضعیت را برای چند ثانیه حفظ نمایید.

4 تمرینهای تنفسی (Respiratory Exercises)

یک دست را روی دنده‌ها و یک دست را روی شکم قرار داده و تلاش نمایید که در حین دم و بازدم، زیر دست بالایی انقباضی حس نشود. به این ترتیب تنفس فقط عضله ی دیافراگم (یعنی زیر دست پایینی) تنفس انجام می دهد.

5 تقویت عضلات تراپز تحتانی و سراتوس قدامی (strengthening of lower trapeziums & serrate anterior)

روی تخت (با تشک سخت) نشسته و دو مکعب در طرفین خود قرار دهید، سپس دست‌ها را روی مکعب‌ها گذاشته و سعی نمایید تنه را به سمت بالا ببرید طوری که باسن از زمین جدا شود. حفظ این وضعیت به مدت هشت ثانیه توصیه می‌شود.

6 تمرینهای موبیلیزاسیون داخل منزل  (Self mobilization)

روی زمین دراز کشیده یا اینکه ایستاده و به دیوار تکیه نمایید. یک رول از جنس فوم یا غیره را در محلی که بیشترین قوس حس می‌شود قرار دهید و سعی نمایید که این فوم را محور قرار داده و قسمت بالای تنه را حول این فوم به عقب ببرید.

                              image032

7تقویت عضلات رومبوئید و تراپز (Rhomboids & Trapeziums strengthening)

این ورزش به صورت نشسته روی صندلی یا ایستاده انجام داده می شود. لازم است که دست‌ها را در امتداد شانه قرار داده و با استفاده از طناب‌های پلاستیک دست‌ها را به عقب حرکت دهید.

                                  image036