خانه ۱۳۹۲ شهریور

بایگانی ماهانه: شهریور ۱۳۹۲

خاطره حدیثه

سلام، من حديثه سادات موسوي هستم، امروز پانزدهم تیر ماه سال 92 است و من برای بار شصتم نوبت دکتر داشتم. می خواهم  خاطره...