خانه برچسب ها آنتئومي ستون فقرات

برچسب: آنتئومي ستون فقرات

دیسک بین مهره ای

دیسک های بین مهره ای در بین دو مهره مجاور قرار گرفته و باعث ضربه گیری و جلوگیری از سایش مهره ها به هم...

ديگر مطالب