خانه برچسب ها افزایش قوس کمری

برچسب: افزایش قوس کمری

نگاهی به لوردوز (افزایش قوس کمری)‏

انحناهای طبیعی ستون فقرات به شکلی هستند که سر روی لگن متعادل است و به خوبی نیروها جذب می شوند. به افزایش انحنای طبیعی در...

ديگر مطالب