خانه برچسب ها تنگي نخاعی

برچسب: تنگي نخاعی

علائم تنگی کانال نخاعی کمری

علائم تنگی کانال نخاعی کمری بر اساس اینکه محل آناتومی درگیر در کدام مهره باشد و میزان درگیری در یک مهره یا مهره های...

ديگر مطالب