خانه برچسب ها تنگی نخاعی

برچسب: تنگی نخاعی

علل تنگی کانال نخاعی

می‌دانیم که نخاع درون یک تونل استخوانی قرار گرفته که این فضا توسط مهره ها محدود شده است. هر عاملی که این فضای محدود...

ديگر مطالب