خانه برچسب ها ديسك بين مهره ها

برچسب: ديسك بين مهره ها

دیسک بین مهره ای

دیسک های بین مهره ای در بین دو مهره مجاور قرار گرفته و باعث ضربه گیری و جلوگیری از سایش مهره ها به هم...

ديگر مطالب