خانه برچسب ها ساختمان مهره

برچسب: ساختمان مهره

ساختمان مهره ها

به جز مهره اول و دوم گردنی که تفاوت جزئی با دیگر مهره ها دارند؛ بقیه مهره ها از نظر آناتومیکی شبیه به هم...

ديگر مطالب