خانه برچسب ها علائم تنگي نخاعي

برچسب: علائم تنگي نخاعي

علائم تنگی کانال نخاعی کمری

علائم تنگی کانال نخاعی کمری بر اساس اینکه محل آناتومی درگیر در کدام مهره باشد و میزان درگیری در یک مهره یا مهره های...

ديگر مطالب