خانه برچسب ها علايم تنگي نخاعي

برچسب: علايم تنگي نخاعي

علل تنگی کانال نخاعی

می‌دانیم که نخاع درون یک تونل استخوانی قرار گرفته که این فضا توسط مهره ها محدود شده است. هر عاملی که این فضای محدود...

ديگر مطالب