خانه برچسب ها علل اسکولیوز

برچسب: علل اسکولیوز

علل اسکولیوز

اسکولیوز علل مختلفی دارد و به همین لحاظ به انواع متفاوتی تقسیم بندی می‌شود: اسکولیوز ایدیوپاتیک: ایدیوپاتیک در اصطلاح پزشکی به رخدادی بدون علت...

ديگر مطالب