خانه برچسب ها علل تنگي كنال نخاعي

برچسب: علل تنگي كنال نخاعي

علل تنگی کانال نخاعی

می‌دانیم که نخاع درون یک تونل استخوانی قرار گرفته که این فضا توسط مهره ها محدود شده است. هر عاملی که این فضای محدود...

ديگر مطالب