خانه برچسب ها عمل جراحی در تنگی كنال نخاعی

برچسب: عمل جراحی در تنگی كنال نخاعی

عمل جراحی در تنگی کنال نخاعی

در تعداد محدودی از موارد مبتلا به تنگی کانال نخاعی پزشکی یک جراحی فوری را پیشنهاد می‌کند.اما در بسیاری از موارد با انجام روش‌های...

ديگر مطالب