خانه برچسب ها عوارض اسپوندیلیت انکیلوزان

برچسب: عوارض اسپوندیلیت انکیلوزان

عوارض رماتیسم ستون فقرات (یا اسپوندیلیت انکیلوزان)

هرچند اساس بیماری اسپوندیلیت انکیلوزان بر التهاب و خشکی مفاصل ستون فقرات و ایجاد جمود و سفتی در ستون فقرات است، اما با پیشرفت...

ديگر مطالب