خانه برچسب ها عوارض روماتیسم ستون فقرات

برچسب: عوارض روماتیسم ستون فقرات

عوارض رماتیسم ستون فقرات (یا اسپوندیلیت انکیلوزان)

هرچند اساس بیماری اسپوندیلیت انکیلوزان بر التهاب و خشکی مفاصل ستون فقرات و ایجاد جمود و سفتی در ستون فقرات است، اما با پیشرفت...

ديگر مطالب