خانه برچسب ها كنال نخاعي

برچسب: كنال نخاعي

شناخت تنگی کنال نخاعی

کانال نخاعی یک تونل استخوانی ناشی از پشت سر هم قرار گرفتن مهره ها می باشد که همراه با لیگامان ها و دیسک ها،...

ديگر مطالب